LÄMPIMÄSTI TERVETULOA OSTOKSILLE MYYMÄLÄÄMME!

TIETOSUOJASELOSTE

Ole hyvä ja tutustu huolella Oulun Matto Ja Kaluste Oy:n tietosuojaselosteeseen!

Etusivulle

Jouni Virtanen Consulting

TIETOSUOJASELOSTE

Ole hyvä ja tutustu huolella tietosuojaselosteeseen!

Tietosuojaseloste

Ole hyvä ja tutustu alla olevaan verkkosivuston tietosuojaselosteeseen. Se on ollut voimassa 1.9.2019 alkaen.

TIETOSUOJASELOSTE, ASIAKASREKISTERI

Henkilötietolain 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste

Laadittu 1.9.2019

Viimeisin muutos 1.9.2019

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Yrityksen nimi

Yrityksen yhteystiedot

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jouni

info@jounivirtanenconsulting.com

Puh: _

3. REKISTERIN NIMI

info@jounivirtanenconsulting.com:n asiakasrekisteriasiakasrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, laskutukseen sekä maksujen perintään ja markkinointiin liittyen. Tietoja voidaan käyttää myös analysointiin ja tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä suoraan rekisterinpitäjälle.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

• Etu- ja sukunimi

• Postisoite

• Sähköpostiosoite

• Puhelinnumero

• Tilaustiedot

• Rekisteröitymistiedot

• Suoramarkkinointilupa

• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot kuten maksutiedot, tuote-ja tilaustiedot ja myyjätiedot.

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään tietoja muun muassa tuotetilauksien ja kilpailuihin osallistumisen yhteydessä.

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Jos tuotteen toimitus, palvelun tuottaminen tai laki vaatii, luovutamme välttämättömät tiedot muun muassa seuraaville kolmansille osapuolille:

• Maksupalveluiden tuottajat

• Taloushallintokumppanit

• Toimituskumppanit

• Sähköisten palveluiden tuottajat

• Viranomaiset

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATE

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän tilojen osalta on käytössä kulunvalvonta.

9. TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) yllä mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) yllä mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Arvosteluita & Mielipiteitä

Asiakkaat kertovat…