LÄMPIMÄSTI TERVETULOA UUSILLE KOTISIVUILLEMME!

SOPIMUSEHDOT

Ole hyvä ja tutustu huolella myös esillä oleviin asiakastöihimme!

Etusivulle

Jouni Virtanen Consulting

SOPIMUSEHDOT

Ole hyvä ja tutustu alla oleviin verkkosivuston sopimusehtoihin! Ne ovat olleet voimassa 1.9.2019 alkaen.

1. YLEISET EHDOT

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan Jouni Virtanen Consultingin (“Myyjä”) ja sen asiakkaiden verkkokaupassa tekemiin tilauksiin sekä muutoin etämyyntinä tehtyihin tilauksiin, kuten puhelimitse tai sähköpostitse tehtyihin tilauksiin.

1.2 Kuluttajien tekemiin tilauksiin sovelletaan näiden ehtojen lisäksi kuluttajansuojalakia, sekä kuluttajille kohdistuvaa markkinointia ja mainontaa koskevaa lainsäädäntöä.
Yritysten tekemiin tilauksiin sovellamme ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja toissijaisesti soveltuvaa lainsäädäntöä.

1.3 Tilausten tekeminen edellyttää asiakkaan täydellisten yhteystietojen luovuttamista Myyjälle. Näitä henkilötietoja voidaan tallentaa Myyjän asiakasrekisteriin asiakassuhteen ylläpitämiseksi. Tietoja voidaan käyttää myös mainonta- ja markkinointitarkoituksiin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Myyjä noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä Suomen tietosuojalakia sekä Myyjän voimassaolevaa tietosuojakäytäntöä. Lisätietoa henkilötietojen käytöstä sekä henkilötietojasi koskevista oikeuksistasi saat Myyjän tietosuojaselosteesta osoitteesta:

1.4 Tilausta tehdessä asiakas vakuuttaa antamiensa tietojen totuudenmukaisuuden. Annettujen tietojen virheellisyydestä johtuvan vahingon tai haitan korvausvelvollisuus on aina asiakkaalla.

2. HINNASTO JA TILAUKSEN TEKEMINEN

2.1 Asiakkaille ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron, ellei toisin ilmoiteta. Hinnat eivät myöskään sisällä mahdollisia toimituskustannuksia. Tilaukset käsitellään aina tilauksen tekemishetkellä voimassa olleen hinnaston mukaisesti.

2.2 Mikäli hinnasto sisältää selviä virheitä, jotka tilaajan voidaan olettaa ymmärtäneen tilausta tehdessään, on Myyjällä oikeus purkaa tilaus tällaisten tuotteiden tai palveluiden osalta.

2.3 Myyjän tuotteita ja palveluita voi tilata verkkosivulla, taikka vaihtoehtoisesti puhelimella tai sähköpostitse.

2.4 Tilatessaan asiakas hyväksyy tuotteen ominaisuudet ja ymmärtää kuvien sisällön eli esimerksi sen, että tuotteen väri voi luonnossa poiketa ja näyttää eriltä kuin verkkokaupan sivulla esitellyissä värimalleissa ja näytön ruudulta katsottuna.

2.5 Sitova tilaus syntyy, kun asiakas ilmoittaa hyväksyvänsä ostoskorinsa sisällön sekä hänelle ilmoitetut hinnat. Hyväksyminen tapahtuu verkkosivulla painamalla “Vahvista tilaus” -painiketta. Mikäli tilaus on tehty puhelimitse tai sähköpostitse, syntyy sitova sopimus tilauksesta, kun asiakas on selkeästi ilmaissut hyväksyvänsä kaupan ehdot.

2.6 Sitova sopimus tilauksesta syntyy, kun Myyjä on toimittanut tehdystä tilauksesta tilausvahvistuksen tai kun Myyjä on toimittanut tilatut tuotteet sen mukaan kumpi näistä tapahtuu aiemmin. Verkkosivuilta tehdyissä tilauksissa tilausvahvistus toimitetaan välittömästi. Muilla tavoin tehdyissä tilauksissa Myyjä pyrkii toimittamaan tilausvahvistuksen mahdollisimman pian tilauksen tekemisen jälkeen.

3. MAKSAMINEN

3.1 Myyjä käyttää verkkosivuillaan useita maksunvälityspalveluita, joiden palveluita koskevat näiden palveluntarjoajien omat käyttöehdot.

3.2 Myyjä hyväksyy maksupalveluntarjoajiensa kautta pääsääntöisesti ainakin seuraavat maksutavat: laskutus sekä luottokortti-, verkkopankki-, ennakko- ja luottokorttimaksu.

4. TOIMITTAMINEN

4.1 Myyjä tarjoaa useita toimitusvaihtoehtoja ja -tapoja. Vaihtoehdot ilmoitetaan ostoskorissa.

4.2 Myyjä toimittaa tilauksia vain Manner-Suomen alueelle.

4.3 Myyjä lähettää kaikki tilaukset ilman aiheetonta viivästystä. Tilausten toimitusajat voivat kuitenkin vaihdella Myyjästä riippumattomista syistä, kuten valmistajan tai maahantuojan toimitusvaikeuksista. Myyjä pyrkii tiedottamaan asiakkaitaan mahdollisista viivästyksistä toimituksessa. Mikäli tilauksen toimitus viivästyy kohtuuttomasti, on asiakkaalla oikeus peruutukseen viivästyneen tavaran tai palvelun osalta.

4.4 Asiakastyytyväisyyden takaamiseksi tilaukset voidaan toimittaa erissä, erityisesti mikäli tuotteet toimitetaan suoraan eri valmistajien/toimittajien varastoilta.

4.5 Asiakkaan on tarkistettava lähetyksen sisältö ennen toimituksen kuittaamista, mikäli pakkaus on vahingoittunut. Mikäli pakkauksen sisältö on vahingoittunut tai se ei vastaa lähetyslistaa, tulee sinun oikeussuojasi takaamiseksi kirjata lähetyksen sisällön virheet kuittauksen yhteydessä.

4.6 Mikäli pakkaus tai sen sisältö on vahingoittunut, ota viivytyksettä yhteys Myyjän asiakaspalveluun reklamoidaksesi asiasta.

5. KULUTTAJAKAUPAN LAKISÄÄTEINEN PERUUTTAMISOIKEUS

5.5 Myyjän vastaanotettua ja tarkastettua palautettujen tuotteiden kunnon Myyjä palauttaa tuotteista maksetun hinnan 14:n vuorokauden kuluessa. Myyjä palauttaa maksun käyttäen samaa maksutapaa, jota asiakas käytti tilausta tehdessään. Mikäli tilaus on maksettu tilisiirtona, on asiakkaan ilmoitettava Myyjälle tilinumero, jolle maksu palautetaan.

5.6 Jo suoritettujen palveluiden osalta peruuttamisoikeutta ei ole. Mikäli palveluiden toimittaminen on jo aloitettu peruuttaessasi palvelun, on asiakkaalla velvollisuus maksaa Myyjälle kohtullinen korvaus palveluista tai niiden osista, jotka on jo toimitettu tai suoritettu ennen peruuttamista.

5.7 Yrittäjäasiakkailla ei ole palautusoikeutta.

6. TAKUU JA VIRHEVASTUU

6.1 Myyjä tarjoaa kaikille tuotteilleen ja palveluilleen vähintään kuuden kuukauden takuun. Joiden tuotteiden ja palveluiden osalta takuu voi olla pidempi, jolloin pidemmästä takuusta ilmoitetaan erikseen. Takuu ei koske virheitä tai vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet tuotteen virheellisestä käytöstä, kohtelusta tai käsittelystä tai tuotteen tavanomaisesta kulumisesta. Tuotteiden valmistajat voivat lisäksi tarjota Myyjän tarjoamaa takuuaikaa pidemmän takuun.

6.2 Myyjän virhevastuu määräytyy sovellettavan lain mukaan. Mikäli asiakas huomaa virheen tuotteessa tai palvelussa, on tämän oltava yhteydessä asiakaspalveluun kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas on virheen havainnut tai olisi tullut havaita.

7. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

7.1 Mahdolliset asiakkaan ja Myyjän väliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla, ratkaistaan asia asiakkaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

7.2 Kuluttajakaupassa asiakkaalla on aina oikeus saattaa sopimusta koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi ennen asian viemistä käräjäoikeuteen.

8. YRITYSASIAKKAIDEN ERITYIS- JA LISÄEHDOT

8.1 Myyjä ei vastaa tuotteiden tai palveluidensa aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä tai vahingosta. Myyjän vastuu rajoittuu näiden sopimusehtojen sisältöön, sekä mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

8.2 Myyjän tuotteille ja palveluille tarjoama kuuden kuukauden takuu ei koske yritysasiakkaita. Tuotteiden valmistajat voivat kuitenkin tarjota tuotteille takuun Myyjästä riippumatta.

8.3 Myyjän ja yritysasiakkaan väliset tilauksia koskevat erimielisyydet, joita ei saada ratkaistua neuvottelemalla, ratkaistaan ensi asteena Oulun käräjäoikeudessa.

9. MUUT EHDOT

9.1 Tekemällä tilauksen Myyjän verkkokaupasta tai muulla tavoin, asiakas kiistattomasti hyväksyy nämä sopimusehdot.

9.2 Myyjällä on yksipuolinen oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja, myytävien tuoteiden hintoja sekä myytäviä tuotteita milloin tahansa ilmoittamalla muutoksesta verkkosivuillaan. Jo tehtyjen tilausten osalta noudatetaan tilauksen voimassaolohetkellä voimassa olleita sopimusehtoja.

9.3 Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta kohdatessaan ylivoimaisen esteen, jota Myyjä ei voi kohtuudella voittaa. Myyjä ei ole myöskään velvollinen korvaamaan ylivoimaisen esteen asiakkaalle aiheuttamaa haittaa, vahinkoa tai kustannuksia.

integraatiototeutusten huippuasiantuntija PALVELUKSESSASI

Lämpimästi tervetuloa Jouni Virtanen Consultingin kotisivuille!

Jouni Virtanen Consulting Jouni Virtanen Consulting on mukana Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani ohjelmassa.Luotettava Kumppani -jäsenyys kertoo, että hoidamme asiat avoimesti ja että lakisääteiset velvoitteet ovat ajan tasalla.

Arvosteluita & Mielipiteitä

Asiakkaat kertovat…